Visa informācija, kas tiek uzticēta mums, tiek glabāta drošībā un netiks bez saskaņošanas nodota trešajām personām vai izmantota citiem mērķiem.